digitaal documentatiecentrum voor het geschiedenisonderwijs
zoeken contact
Home


Bronnen centraal
Lesmateriaal
Geschiedenis van
schoolboeken

Vakdidactiek
Links


Webwinkel
 

De inhoud van de site

De site is voor een groot deel gevuld met de inhoud van het tijdschrift Geschiedenis in de klas, dat verscheen van 1978 tot 2000. Daarnaast wordt ook ander materiaal opgenomen.
De site heeft vooral een aanvullende functie, d.w.z. op de site is vooral aandacht voor soorten bronnen, onderwerpen, vraagstellingen en standpunten die op andere sites voor het geschiedenisonderwijs minder of geen aandacht krijgen. De site beoogt ook het denken te stimuleren over de inhoud van het geschiedenisonderwijs zoals het is en zoals het zou kunnen zijn als ... .

Voor wie de site bestemd is

De site is bestemd voor docenten geschiedenis en staatsinrichting en anderen die zich inzetten voor het schoolvak geschiedenis in het voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
Het materiaal op de site is vrij beschikbaar voor niet-commerciële doelen. De auteurs- en beeldrechten berusten bij de betrokkenen. Voor informatie daarover kan men zich tot de webbeheerder wenden.
De artikelen op de site kunnen naar keuze met een preview worden ingezien of direct worden gedownload. De preview werkt met het programma Flash. Meer informatie hierover vindt u onder Contact.

Nieuwe Engelstalige webwinkel voor een breder publiek

De webwinkel van Geschiedenis in de klas is verplaatst naar onze nieuwe Engelstalige webwinkel www.historypicturesanddocuments.com. Op deze site vindt u naast Engelstalige ook alle Nederlandstalige publicaties van Geschiedenis in de klas.